(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do UBND huyện Đồng Văn ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ đối với cơ sở nhà đất của Trung tâm dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước (cơ sở cũ).

UBND huyện Đồng Văn

Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 3