(BĐT) - Công ty đấu giá Danh nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2019, đấu giá tàu tự hành vỏ thép tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1