(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

Tài sản đấu giá:

Lô số 01: Hàng hóa gồm 97 mặt hàng các loại (quần áo, điện thoại đã qua sử dụng, máy công cụ, đồ chơi trẻ em, kính mắt...)

Giá khởi điểm: 61.544.340 đồng (Sáu mươi mốt triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, ba trăm bốn mươi đồng)

Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

Xem tài sản: từ ngày 11/12/2019 đến ngày 12/12/2019 tại Trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 10/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (Trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa)

Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 20/12/2019.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/12/2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.