(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. Địa chỉ: Số 194 Đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Địa chỉ: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tài sản đấu giá: 348,11 ha cây cao su thanh lý (115,740 cây).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 66.575.962.800 đồng.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính) tại các nông trường cao su có cây cao su thanh lý của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00, ngày 18/12/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 20/12/2019 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngay tại cuộc đấu giá.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 23/12/2019.

Địa điểm nhận phiếu trả và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Địa chỉ: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 - 0937.922739 (Khải).