(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào vào ngày 23/12/2019 do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sở hữu như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. Địa chỉ: Số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần CNTT Sông Đào.

Số cổ phần chuyển nhượng: 17.100 cổ phần (chiếm tỷ lệ 19% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ);

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần;

Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 1.710.000.000 đồng;

Giá khởi điểm: 1.588.751.600 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm đồng).

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

- Bán, thu hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày 09/12/2019 đến hết ngày 19/12/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật) tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt số 14 ngõ 143 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Xem tài sản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan: Từ ngày 09/12/2019 tới hết ngày 10/12/2019 (trong giờ hành chính) tại: Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Đào và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Địa chỉ: Số 172 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:

  Từ ngày 19/12/2019 đến trước 11 giờ 30 phút ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính trừ thứ 7 và chủ nhật). Bằng hình thức chuyển khoản về tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt trước khi tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Số tài khoản: 2161.000.366.6661.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cổ phần của SBIC tại Công ty CP CNTT Sông Đào.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, với phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào hồi 9h30 phút ngày 24/12/2019 (Thứ ba) tại: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234.