(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp Tiến ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng 104,0 m2 đất và tài sản gắn liền với đất là 01 trụ sở làm việc tại địa chỉ (địa điểm xem tài sản): Ô đất số 26 + 27 khu tự xây Hợp tác xã rau Hợp Tiến, khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giá khởi điểm: 9.360.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 1.800.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Người có tài sản đấu giá: Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp Tiến. Địa chỉ: Khu Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00, ngày 23/09/2020 đến 16h00, ngày 20/10/2020.

Thời gian xem tài sản: Từ 08h00 đến 16h00, ngày 19/10/2020 và 20/10/2020.

Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, các ngày 20/10; 21/10; 22/10/2020.

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 23/10/2020.

Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.3816.731.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói. Phương thức trả giá lên.