(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp (ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

3. Tài sản đấu giá:

Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích 5%) đất trồng cây hàng năm khác. Tổng diện tích 22.668m2 (07 thửa) tọa lạc tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian thuê: 01 (một) năm.

- Nộp tiền thuê đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

4. Tổng giá khởi điểm: 46.336.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 30/9/2020 đến 15 giờ ngày 20/10/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Thuận (ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

6. Tiền đặt trước: Nộp 9.067.000đ vào ngày 20/10, 21/10 và đến 15 giờ ngày 22/10/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Thuận

7. Tiền bán hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/9/2020 đến 15 giờ ngày 20/10/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Thuận

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 23/10/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Thuận

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3581 004.

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÔNG ÍCH 5% XÃ THƯỜNG PHƯỚC 1 NĂM 2020-2021

XÃ LONG THUẬN NĂM 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số: 37358QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Hồng Ngự)

ĐVT: đồng

Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp ảnh 1