(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản ủy quyền như sau:
Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 3