(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Agribank Chi nhánh 7 ủy quyền như sau:
Ngày 23/10/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1