(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh MeKong – Chi nhánh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long ủy quyền như sau:

* Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long; Địa chỉ: Số 301, đường Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê bãi xe Taxi trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long; Diện tích 50m2, xe được phép đậu 4 chiếc; Thời hạn cho thuê 01 năm; Vị trí: trong khuôn viên bệnh viện.

2. Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng trên năm).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Từ ngày 20/10 đến hết ngày 21/10/2020 tại nơi có tài sản hoặc xem hồ sơ pháp lý tài sản tại Công ty hoặc trụ sở chính tại Cần Thơ (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ ngày 21/10/2020 tại Công ty hoặc Trụ sở chính tại Cần Thơ. Tiền mua hồ sơ là: 200.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2020 đến 17 giờ ngày 21/10/2020. Số tiền đặt trước là: 10% giá khởi điểm. Nộp vào tài khoản Công ty.

6. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, địa chỉ: Số 301, đường Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản và theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản, mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh MeKong - Chi nhánh Vĩnh Long (địa chỉ mục 7) hoặc tại Trụ sở Cần Thơ: số 107 đường số 22, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 02923.525.522 để biết thêm chi tiết.