Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0903.504.779

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: Số 42 Bình Thái 3, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 18/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 20/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2022 - 11:00 20/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định (ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.) mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên. Khi đi nhớ mang CMND, Sổ hộ khẩu, Giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 22/04/2022

Địa điểm: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư