Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình

Địa chỉ: Số nhà 16A, Tổ 6, đường Cù Chính Lan, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0913031487

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng

Địa chỉ: Đường CMT8, tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 19/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 21/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 31/03/2022 - 17:00 19/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định của luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Khách hàng đăng ký đấu giá trực tiếp tại công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình. Người thạm gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá. (Lưu ý: tiền đặt trước của khách hàng phải có trong tài khoản của công ty theo báo có của Ngân hàng trước 17 giờ 00 phút ngày 21/04/2022)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 22/04/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình 016A, Đường Cù Chính Lan ,phường Bắc Cường, TP Lào Cai

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư