Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề