(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 22/7/2021, đấu giá xe ô tô Thaco tại TP.HCM ảnh 1