(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm), địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

1. Người có tài sản đấu giá: Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: Số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Xe ô tôthanh lý hiệu ISUZU TROOPER đã qua sử dụng, 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 72A-003.74, số máy: 936099, số khung: S25GY7100802, sản xuất năm 2000 tại Việt Nam, Đăng ký xe ô tô số: 029122 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 02/01/2018 đứng tên Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết chất lượng tài sản tại: Chứng thư thẩm định giá số 531/2021/CT-TĐG/ACV ngày 15/3/2021 của Công ty TNHH Định giá Châu Á.

3. Giá khởi điểm: 60.800.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Mười triệu đồng trên một hồ sơ). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm cung cấp.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/7/2021 đến 16 giờ, ngày 21/7/2021. (Chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 21/7/2021 tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng trên một hồ sơ).

Nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian nộp tiền mua hồ sơ: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật), từ ngày 02/7/2021 đến 16 giờ, ngày 19/7/2021.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Xem trong giờ hành chính, ngày 08/7/2021 và ngày 09/7/2021.

- Địa điểm: Tại số 127C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tài sản (bán hồ sơ tham gia đấu giá), nhận và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật), từ ngày 02/7/2021 đến 16 giờ, ngày 19/7/2021 (hạn chót).

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

9. Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

Thành phần hồ sơ:

- Đối với cá nhân:

+ Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành).

+ CMND/CCCD; hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

- Đối với tổ chức:

+ Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật, giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định (các loại giấy tờ là bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu, giấy ủy quyền phải là bản chính).

Lưu ý: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải trong tình trạng đang hoạt động; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của giấy tờ, hồ sơ cung cấp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một số quy định chung:

- Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (buổi công bố giá).

Giấy ủy quyền gồm một số nội dung cơ bản:

+ Nội dung ủy quyền.

+ Thời hạn ủy quyền.

+ Cam kết của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

Kèm theo CMND/CCCD (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền.

- Đối với tổ chức: Người tham gia cuộc đấu giá (buổi công bố giá) là người đại diện theo pháp luật hoặc người được tổ chức đó ủy quyền, người đi kèm phải là người làm việc trong cùng tổ chức (có giấy giới thiệu của tổ chức đi tham gia buổi công bố giá).

- Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá (buổi công bố giá) tối đa không quá 02 người; người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

- Khi đi đấu giá (tham gia buổi công bố giá), Người tham gia phải đi đúng giờ, mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền (nộp cho Trung tâm lưu hồ sơ), ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá (buổi công bố giá), mang theo giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm để lưu hồ sơ theo quy định.

10. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 22/7/2021 (thứ 5).

Trường hợp do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nếu có ảnh hưởng đến thời gian nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và buổi công bố giá thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cụ thể cho các đơn vị liên quan và Người đăng ký tham gia đấu giá biết. Yêu cầu khách hàng khi đến đăng ký, tham gia buổi công bố giá đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

11. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

12. Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ

*. Phiếu trả giá hợp lệ:

Là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Là phiếu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT phát hành và đóng dấu treo của Trung tâm ở góc trái phiếu trả giá.

- Phiếu nộp trước 16 giờ, ngày 19/7/2021.

- Phiếu có giá trả từ 60.800.000 đồng trở lên.

- Phiếu ghi đầy đủ thông tin và ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân); ký ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức).

- Phiếu còn nguyên vẹn.

- Phiếu không bị tẩy xóa và gạch bỏ.

*. Phiếu trả giá không hợp lệ:

Là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Là phiếu không phải do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu phát hành.

- Không đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT ở góc trái phiếu.

- Phiếu nộp sau 16 giờ, ngày 19/7/2021.

- Phiếu có giá trả thấp hơn 60.800.000 đồng.

- Phiếu điền không đầy đủ thông tin có trên phiếu.

- Phiếu trả giá không còn nguyên vẹn.

- Phiếu bị tẩy xóa gạch bỏ.

13. Điều kiện được tham gia buổi công bố giá

Người tham gia cuộc đấu giá (buổi công bố giá) phải đáp ứng các điều kiện:

- Đã lập thủ tục đăng ký tham gia đấu đúng quy định.

- Đã nộp phiếu trả giá.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đúng quy định.

- Là tổ chức, cá nhân đã đăng ký đủ kiện tham gia cuộc đấu giá hoặc người được ủy quyền.

Trường hợp người đăng ký tham gia đã lập các thủ tục và nộp phiếu trả giá nhưng không nộp tiền đặt trước thì người đó không đủ điều kiện tham gia buổi công bố giá, Phiếu trả giá của người đó Trung tâm giữ nguyên niêm phong, không công bố giá trả và lưu hồ sơ đấu giá.

14. Phương thức và hình thức của cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

15. Cách thức trả giá:

a) Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

b) Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký và đóng dấu (đối với tổ chức) của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp có giấy biên nhận và được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT bỏ vào thùng phiếu (trước khi bỏ vào thùng phiếu, phong bì đựng phiếu được người nhận ký tên tại các mép của phong bì và ghi rõ ngày nhận trên phong bì). Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu và có sự chứng kiến của đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

c) Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, thư ký cuộc đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời đại diện của Cảng vụ đường thủy nội địa Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời đại diện của Cảng vụ đường thủy nội địa Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524 hoặc đ/c: Dung – SĐT: 0909050874./.