(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Quảng Ninh ủy quyền như sau:

01 Tàu cứu nạn số 08 (Tàu kéo) số ĐKHC: QN -7502 và 01 Tàu cứu nạn số 09 (Tàu đặt cẩu) số ĐKHC: QN – 7503 (có bảng kê chi tiết kèm theo, bán gộp không bán riêng lẻ từng tài sản)

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Quảng Ninh; Địa chỉ: Nhà Đa Năng 5000 chỗ, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tài sản; Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là: 01 Tàu cứu nạn số 08 (Tàu kéo) số ĐKHC: QN -7502 và 01 Tàu cứu nạn số 09 (Tàu đặt cẩu) số ĐKHC: QN – 7503 (có bảng kê chi tiết kèm theo, bán gộp không bán riêng lẻ từng tài sản)

Giá khởi điểm: 4.057.112.512 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, một trăm mười hai nghìn, năm trăm mười hai đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có), các loại thuế, phí và lệ phí phải nộp trong việc chuyển nhượng, đăng ký quyền sở hữu và các chi phí phát sinh khác (nếu có); Người trúng đấu giá phải chịu các khoản chi phí này.

Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn)

1.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ).

II. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:

- Thời gian bán, địa điểm, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 08/07/2021 đến ngày 19/07/2021(Trong giờ hành chính buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00, trừ thứ 7 và chủ nhật)

- Thời gian; Địa điểm xem tài sản: Ngày 16/07/2021 và ngày 19/07/2021 (Trong giờ hành chính buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00) tại nơi bảo quản tài sản địa chỉ: Cầu Bài Thơ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 7h30 ngày 19/07/2021 đến 16h30 ngày 21/07/2021.

- Thời gian tổ chức công bố giá: Từ 10h30’ ngày 22/07/2021.

* Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá, các thông tin chi tiết khác về tài sản xin liên hệ: Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.3816.731.

Đối tượng; Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng tham gia:

- Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có nhu cầu và khả năng tài chính.

3.2. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối với tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (02 bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu);

Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ).

- Có mã số thuế và đang hoạt động; Cung cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy CMND/CCCD của người đại diện theo Pháp luật (bản phô tô);

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá)

Ngày 22/7/2021, đấu giá tàu cứu nạn số 08 tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1