(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Sở tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

 * Tên, địa chỉ Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở tài chính tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 01Bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, thành phố Sóc trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý công trình xây dựng trên đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Tài sản đấu giá là: Phá dỡ kết hợp bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ tài sản gồm 04 căn nhà số 2, 2A, 2B và 02 C.

Lưu ý: Chỉ bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ từ mặt đất trở lên (bán phế liệu).

(Chi tiết về tài sản theo Quyết định 927/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng V/v thanh lý tài sản là công trình xây dựng trên đất (không bao gồm quyền sử dụng đất); Phê duyệt dự toán chi phí phá dỡ và giá khởi điểm bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình xây dựng trên đất đối với tài sản thu hồi tại Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng).

  * Nơi có tài sản đấu giá: Tọa lạc tại đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  Giá khởi điểm bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ các công trình (giá sàn): 177.411.805 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm mười một ngàn, tám trăm lẻ năm đồng).

Tổng chi phí phá dỡ các công trình, bao gồm chi phí đo vẽ hiện trạng, thiết kế kỹ thuật, dự toán (giá trần): 128.748.188 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi tám ngàn, một trăm tám mươi tám đồng).

Người mua được tài sản đấu giá phải tự phá dỡ và chịu trách nhiệm an toàn trong quá trình phá dỡ; phải đảm bảo vệ sinh môi trường và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được bàn giao tài sản thì người mua được tài sản đấu giá phải phá dỡ và di chuyển tất cả tài sản ra khỏi nơi có tài sản.

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 15/5/2020 đến 17 giờ 00 ngày 19/5/2020 là: 31.900.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01hồ sơ.

  * Bước giá: 4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm ngàn đồng), được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

  * Thời gian địa điểm đấu giá tài sản:

  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 22/5/2020. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 05/5/2020 đến ngày 19/5/2020.

  * Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trrăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

  - Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng nghề phù hợp với loại tài sản bán đấu giá.

  - Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

  * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc website: http://www.daugiahopdanhst.com/.

  * Điện thoại: 0299.3824859