(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ (AAPC) vthông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ (Địa chỉ: Số 1155A, ĐL. Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ).

2. Tài sản đấu giá:

2.1/ Quyền sử dụng 150,0m2 đất ở (địa chỉ: xóm Gò Giữa, Địch Qủa, Thanh Sơn, Phú Thọ) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 030745 do UBND huyện Thanh Sơn cấp cho Bà Nguyễn Thị Huệ và ông Bùi Văn Được ngày 14/01/2014.

- Gía khởi điểm: 173.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.

2.2/ Quyền sử dụng 150,0m2 đất ở (địa chỉ: xóm Gò Giữa, Địch Qủa, Thanh Sơn, Phú Thọ) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 030744 do UBND huyện Thanh Sơn cấp cho ông Nguyễn Duy Đức và bà Bùi Thị Trang ngày 14/01/2014.

- Gía khởi điểm: 173.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.

2.3/ Quyền sử dụng 150,0m2 đất ở (địa chỉ: xóm Gò Giữa, Địch Qủa, Thanh Sơn, Phú Thọ) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 030887 do UBND huyện Thanh Sơn cấp cho ông Nguyễn Duy Đức và bà Bùi Thị Trang ngày 14/01/2014.

- Gía khởi điểm: 173.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.

2.4/ Quyền sử dụng 284,8m2 đất ở (địa chỉ: Khu 2, La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 403772 do UBND huyện Thanh Thủy cấp cho Ông Trần Văn Thọ và bà Đỗ Thị Luyến ngày 24/5/2010.

- Gía khởi điểm: 1.240.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

2.5/ Quyền sử dụng 500,0m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất (địa chỉ: Xóm bè, thôn Thanh Lâm, TT.Thanh Thủy, Thanh Thủy) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số A 210604 do UBND huyện Tam Thanh (nay là huyện Thanh Thủy) cấp cho Ông Trần Văn Quyền-bà Vũ Thị Châm ngày 30 tháng 10 năm 1990.

- Gía khởi điểm: 625.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

2.6/ Quyền sử dụng 823,7m2 đất (trong đó: 400,0m2 đất ở; 423,7 m2 đất trồng cây lâu năm) địa chỉ: Xóm Đồng Dò, Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 842108 do UBND huyện Tân Sơn cấp cho Ông Trần Văn Lập và bà Hà Thanh Toán ngày 27/4/2016.

- Gía khởi điểm: 143.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng.

2.7/ Quyền sử dụng 240,0m2 đất ở (địa chỉ: Khu Tân Thư, Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ) theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 287603 do UBND huyện Tân Sơn cấp cho bà Đỗ Thị Luyến ngày 17/02/2017.

- Gía khởi điểm: 290.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng.

2.8/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Duy Đức- bà Bùi Thị Trang theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH526857 do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 09/6/2017. Diện tích 400 m2 (đất ở tại nông thôn 150 m2; đất trồng cây lâu năm 250 m2).

- Gía khởi điểm: 1.130.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

* Tình trạng pháp lý: Tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ.

* Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác liên quan tới việc sang tên, chuyển nhượng...).

3. Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 19/4/2021 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 05/4 và ngày 06/4/2021 tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/04 đến 17h00 ngày 21/4/2021 nộp tiền vào tài khoản 42110000333388 tại Ngân hàng BIDV Phú Thọ của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 19/4/2021 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 09h00’ ngày 22/4/2021 tại Nhà văn hóa khu Châu Phong (khu 9), Gia Cẩm, TP. Việt Trì.

9. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215).

- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ.