(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 22/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1