(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2022 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn

Địa chỉ: 197 Trần Phú, phường Ba Đinh, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 17/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 21/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 03/03/2022 - 17:00 19/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng thời gian đúng quy định theo thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/03/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu

Ngày 22/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 22/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 22/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 22/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5