(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2020 do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản đấu giá gồm 02 xe ô tô và thiết bị máy móc của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên;

Tài sản của: Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên được phép bán thanh lý.

Giá khởi điểm: 130.074.167 đồng (Không bao gồm thuế GTGT)

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu không trăm bảy mươi tư nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng. (Mười triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 04/12/2020 đến 16h00 ngày 18/12/2020.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 08h00 ngày 04/12/2020 đến 16h00 ngày 18/12/2020 tại Văn phòng Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 10/12/2020 đến ngày 11/12/2020 (giờ hành chính).

Tại toà nhà 1H, Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền đặt trước: Ngày 18/12/2020 (Trước 16h00)

Theo hình thức chuyển khoản tới số tài khoản:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Đông

Số tài khoản: 114002857142

Tại Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 09 giờ 30 phút ngày 22/12/2020

Tại Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024.39999335

Thông tin xin liên hệ:

Công ty ĐGHD Phương Đông - Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội / Điện thoại: 024.39999335

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội / Điện thoại: 0243.7566023.

DANH MỤC VÀ GIÁ KHỞI ĐIỂM TÀI SẢN THANH LÝ

Ngày 22/12/2020, đấu giá 02 xe ô tô và thiết bị máy móc tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 22/12/2020, đấu giá 02 xe ô tô và thiết bị máy móc tại Hà Nội ảnh 2