(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (20 lô). Tổng diện tích: 2.615m2. Tổng giá khởi điểm: 28.522.000.000đ

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 5