(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2021, đấu giá cần trục bánh xích tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1