(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Minh 139 - Chi nhánh Bắc Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Bảo tàng tỉnh Bắc Giang ủy quyền như sau:

Quyền thuê tài sản của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ảnh 2