(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Đ/c: Tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. ĐT: 0243.595.5570.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 22/10/2020 tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: QSD đất ở tại khu đất đấu giá thôn Ninh Kiều, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, gồm 07 thửa đất: L01, L02, L03, L05, L08, L10, L11. Giá khởi điểm: 10.300.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ 01/10/2020 đến hết 10 giờ 30 phút, ngày 20/10/2020 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2020 đến hết 10 giờ 30 phút, ngày 20/10/2020. Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn (thông tin chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá).

- Địa điểm: Mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn hoặc gửi hồ sơ đăng ký đấu giá bằng thư đảm bảo đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin hồ sơ tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; http://sotnmt.hanoi.gov.vn và https://socson.hanoi.gov.vn.