(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Agribank Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho, dây chuyền máy móc tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1