Ngày 21/4/2022, đấu giá vật tư ứ đọng, vật tư thu hồi tại tỉnh Hòa Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/4/2022 do Công ty Thủy điện Hòa Bình ủy quyền như sau:
Ngày 21/4/2022, đấu giá vật tư ứ đọng, vật tư thu hồi tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư