Ngày 21/10/2021, đấu giá khung nhà gỗ tại TP. Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thủy Nguyên ủy quyền như sau:

Tài sản 1: Khung nhà gỗ của hộ ông Lê Văn Dung. Giá khởi điểm: 330.000.000đ. Tiền đặt trước: 60.000.000đ. Tài sản 2: Khung nhà gỗ của hộ ông Đỗ Hữu Tòng. Giá khởi điểm: 220.000.000đ. Tiền đặt trước: 40.000.000đ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thủy Nguyên

Ngày 21/10/2021, đấu giá khung nhà gỗ tại TP. Hải Phòng ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá khung nhà gỗ tại TP. Hải Phòng ảnh 2

Chuyên đề