(BĐT) - Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Tổng cục quản lý thị trường ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá:

Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung ngân sách nhà nước được chia thành 02 lô (chi tiết tại bảng kê kèm theo)

Là tang vật vi phạm hành chính bị Tổng cục quản lý thị trường tịch thu bán đấu giá sung ngân sách nhà nước.

Giá khởi điểm:

Lô 1: Tang vật VPHC bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00104872/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường: 98.980.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Lô 2: Tang vật VPHC bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00104873/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường là: 456.750.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng cộng giá khởi điểm 02 lô: 555.730.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai trực tiếp bằng lời nói.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 06/08/2020 đến 16h00 ngày 19/08/2020.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 06/08/2020 đến 16h00 ngày 19/08/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 13/08/2020 đến ngày 14/08/2020 (giờ hành chính).

Tại nơi lưu giữ tài sản của Tổng cục quản lý thị trường: Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khách hàng đăng ký đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 19/08/2020 (Trước 16h00)

Lô 1: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

Lô 2: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng)

Trọn lô: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng). Theo địa chỉ:

Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Số tài khoản: 6666 889898 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thăng Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 09 giờ 00 phút ngày 21/08/2020.

Tại Phòng đấu giá - Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông.

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông.

Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024.39999335

Thông tin xin liên hệ:

Công ty ĐGHD Phương Đông - Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội / Điện thoại: 024.39999335

DANH MỤC CHI TIẾT LÔ 1 - Theo QĐ xử phạt VPHC số 00104872/QĐ-XPVPHC

Ngày 21/8/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1

DANH MỤC CHI TIẾT LÔ 2 - Theo QĐ xử phạt VPHC số 00104873/QĐ-XPVPHC

Ngày 21/8/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 21/8/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 3