(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 02 xe ô tô. Cụ thể:

- Xe 01: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: COROLLA; biển kiểm soát: 20A-000.17; màu sơn: Đen; số khung: RL4BC42E8A5001063; số máy: 2ZR-X047101; năm sản xuất: 2010; năm sử dụng: 2010. Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Xe 02: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: COROLLA ALTIS; biển kiểm soát: 20B-2988; màu sơn: Ghi bạc; số khung: ZZE122-7507231; số máy: 1ZZ-4506319; năm sản xuất: 2005; năm sử dụng: 2006. Giá khởi điểm: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

Tình trạng tài sản được thể hiện trong các Biên bản bàn giao, tiếp nhận và niêm phong tài sản công ngày 31/3/2020.

Nơi bảo quản tài sản:

- Xe 01: Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên;

- Xe 02: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

* Bước giá đấu giá: 500.000 đồng/xe

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 12/5/2021 (trong giờ hành chính). Tại nơi bảo quản tài sản.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 18/5/2021 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/5/2021 đến 17h00’ ngày 20/5/2021.

* Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/hồ sơ;

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký. 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm; bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên số 1005483223 tại ngân hàng SHB Thái Nguyên.

* Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

* Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 09h00 ngày 21/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên: Điện thoại: 0208.3658696; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên./.