(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên; Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2,Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa; Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên;

3. Tên tài sản đấu giá.

a) Danh mục tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước gồm:

- 01 xe ô tô chở rác nhãn hiệu Hino, biển số: 78A-000.76, màu sơn: Trắng xanh, số máy: J05ETE12585, số khung: RNJFC9JESCXX12226, năm sản xuất 2012, ; nước sản xuất: Việt Nam; tải trọng hàng hóa 4.500kg, Niên hạn sử dụng: năm 2037 (Xe đăng ký lại).

- 01 xe ô tô chở rác nhãn hiệu Hino, biển số: 78A-002.39, màu sơn: Trắng xanh, số máy: J05ETE16597, số khung: 9JESGXX12858, năm sản xuất 2016, nước sản xuất: Việt Nam; tải trọng hàng hóa 4.500kg, Niên hạn sử dụng: năm 2041 (Xe đăng ký lại).

b) Nguồn gốc của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: 2 ngày (từ ngày 14 - 15/5/2020)

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/5/2020 đến 16 giờ 00, ngày 18/5/2020.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.682.775.000đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- xe ô tô biển số: 78A-000.76 giá khởi điểm: 623.250.000 đồng;

- xe ô tô biển số: 78A-002.39 giá khởi điểm: 1.059.525.000 đồng;

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ;

b) Tiền đặt trước:

- xe ô tô biển số: 78A-000.76: 100.000.000đ/hồ sơ;

- xe ô tô biển số: 78A-002.39: 150.000.000đ/hồ sơ;

  c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Yên;

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/5/2020 đến 16 giờ 00, ngày 18/5/2020.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (có mẫu tại Trung tâm);

+ Bản sao chứng minh nhân dân;

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

a) Thời gian đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 21/5/2020.

b) Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.