(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2022 do Trại giam Xuân Lộc ủy quyền như sau:
Ngày 21/3/2022, đấu giá lô gỗ rừng trồng Keo tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1