(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2021 do Công ty Điện lực Trà Vinh ủy quyền như sau:
Ngày 21/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1