(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương ủy quyền như sau:
Ngày 21/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ảnh 1