(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2021 do Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 21/12/2021, đấu giá nhà xưởng thanh lý tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1