(BĐT) - Hội đồng Đấu giá – Công ty TM và XNK Viettel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2021 như sau:
Ngày 21/12/2021, đấu giá lô thiết bị lưu điện tại Hà Nội ảnh 1