(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2019 do Hạt Giao thông - Công chính huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý là vật liệu sắt cũ thu hồi từ tháo dỡ cầu Rộc Hội, thị trấn Ngô Mây có khối lượng 16.638 kg.gồm các loại sắt từ D6mm-D22mm không còn nguyên vẹn, bị dập, gãy, dồn thành khối lớn. Hiện tài sản đang để tại bãi đất thuộc dự án Suối Thó do Hạt Giao thông - Công chính huyện Phù Cát quản lý.

(Theo Biên bản định giá tài sản thanh lý ngày 20/11/2019 của Hội đồng định giá tài sản thanh lý huyện Phù Cát).

- Giá khởi điểm: 79.862.400đ (Bảy mươi chín triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm đồng).

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 21/12/2019 tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cát.

- Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cát. Địa chỉ: 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

-Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cát.

-Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: Từ ngày niêm yết đến hết ngày mở cuộc đấu giá tại bãi đất thuộc dự án Suối Thó, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

-Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết đến hết 17 giờ ngày 18/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết đến hết 17 giờ ngày 18/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản nói trên phải làm thủ tục đăng ký đấu giá tại Trung tâm DV đấu giá tài sản Bình Định; nộp khoản tiền đặt trước: 15.000.000 đồng vào tài khoản của Trung tâm DV đấu giá tài sản trong 03 ngày làm việc kể từ ngày mở cuộc đấu giá (là các ngày 18, 19 và trước 17 giờ ngày 20/12/2019) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng. Khách hàng nộp tiền vào một trong ba tài khoản của Trung tâm DVĐGTS: Tài khoản số 4301 211 91 0020 tại Chi nhánh Ngân No&PTNT Quy Nhơn; tài khoản số 4300201003401 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định hoặc tài khoản số 117 0000 21160 tại Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh Bình Định, sau đó đến Trung tâm làm bảng đăng ký đấu giá trước ngày hết hạn đăng ký.

Người trúng đấu giá nộp đủ tiền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá thành (trừ có thỏa thuận khác). Sau khi người mua thanh toán đủ tiền, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có), cho người mua có sự chứng kiến của Trung tâm DVĐGTS Bình Định (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn. ĐT: 0256.3822216; 3814641.

* Lưu ý : Khách hàng khi đi đấu giá phải mang theo một khoản tiền. Sau khi công bố kết quả trúng đấu giá nộp ngay 10% giá trúng đấu giá.