(BĐT) - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thửa đất số 201-1, tờ bản đồ số 31, tại phường Phú Hội, thành phố Huế vào ngày 21/12/2019 như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại phường Phú Hội, thành phố Huế

- Thửa đất số: 201-1; Tờ bản đồ số: 31;

- Địa chỉ thửa đất: 22 xóm Phú An, phường Phú Hội, thành phố Huế

- Diện tích: 107m2 (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy mét vuông)

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm tài sản: 722.240.610 đồng (Bảy trăm hai mươi hai triệu hai trăm bốn mươi nghìn sáu trăm mười đồng)

* Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có), chi phí phát sinh hợp pháp, hợp lệ của hoạt động xử lý TSĐB, chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sử dụng và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

b. Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng)

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá: 20.000.000 đồng

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/12/2019 tại thửa đất số 201-1, tờ bản đồ số 31, tại phường Phú Hội, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 20/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 18/12/2019 đến 17h00 ngày 20/12/2019 (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 21/12/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN - CN huyện Phú Lộc - 76 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, T.T.Huế; Điện thoại: 0234.3871228

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.