(BĐT) - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá khai thác 14,7 ha gỗ rừng trồng sản xuất, vào ngày 21/11/2019 cụ thể như sau:

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá khai thác 14,7 ha gỗ rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, cụ thể như sau:

Địa chỉ khai thác: Khoảnh 1, 2, 3, 6 tiểu khu 23; khoảnh 4 tiểu khu 24 và NTK xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích khai thác: 14,7 ha

Loại gỗ khai thác: Keo lai hom.

Năm trồng rừng: Năm 2012.

Mật độ bình quân hiện còn: 1.637 cây/ha.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

a. Giá khởi điểm tài sản: 1.465.022.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm hai mươi hai nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khai thác vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

b. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng)

c. Tiền ký quỹ: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu đã bốc dỡ, vận chuyển tài sản khỏi bãi tiêu thụ.

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá:   20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Áp dụng từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016;

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại khoảnh 1, 2, 3, 6 tiểu khu 23; khoảnh 4 tiểu khu 24 và NTK xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đề nghị liên hệ Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền để được bố trí đưa đi xem tài sản trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 18/11/2019 đến 17h00 ngày 20/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

* Đối với trường hợp khách hàng tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. (Căn cứ Khoản 4, Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016)

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 21/11/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế vòng đấu tối đa, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền - Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Số điện thoại: 0234.3551266.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế; Số điện thoại: 02343.895.995; Website:chuoigiatri.com.vn.