(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Hội Liên hiệp phụ nữ Vĩnh Long ủy quyền như sau:

1. Xe ô tô Mitsubishi Jolie VB2WLNHEYVT, biển số 64A-002.40, sản xuất năm 2005 đã qua sử dụng do Hội Liên hiệp phụ nữ Vĩnh Long quản lý. 2. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.

Hội Liên hiệp phụ nữ Vĩnh Long

Ngày 21/10/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi Jolie tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi Jolie tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 2