(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Khuê thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do UBND thành phố Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1