(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn

Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 3