(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1.1. Vị trí 1: gồm 10 ô đất tại khu 17 Đồng Thị; Diện tích: từ 200 đến 225m2/ô đất Giá khởi điểm: từ 1.000.000.000 đến 1.125.000.000 đồng/ô đất Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ô đất; Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ 1.2. Vị trí 2: gồm 13 ô đất tại khu 13 Vật Trong; Diện tích: từ 200 đến 372m2/ô đất Giá khởi điểm: từ 800.000.000 đến 1.488.000.000 đồng/ ô đất Tiền đặt trước: từ 80.000.000 đến 100.000.000 đồng/ô đất; Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

UBND huyện Thanh Thủy (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đât)

Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 ô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 ô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 10 ô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 3