(BĐT) - Công ty CP Kim khí Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/ như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá lô thép góc, thép hình tồn kho tại Hà Nội ảnh 1