(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Công ty TNHH ELF GAZ Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 6
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 7
Ngày 21/10/2021, đấu giá hệ thống bồn chứa, hệ thống chữa cháy tại TP. Đà Nẵng ảnh 8

Hệ thống bồn chứa LPG, hệ thống nước chữa cháy, hệ thống phụ trợ, hệ thống cứu hỏa và dò khí, dây chuyền nạp gas, các thiết bị nạp xe bồn, xây dựng cơ bản và các thiết bị khác

Công ty TNHH ELF GAZ Đà Nẵng