(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 như sau:
Ngày 21/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất và các khoản nợ tại Quận 10, TP.HCM ảnh 1