(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 21/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ảnh 1