Ngày 20/9/2021, đấu giá xe ô tô Thaco tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề