(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2021 do Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới ủy quyền như sau:

Khai thác 9,85 ha gỗ rừng trồng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới, cụ thể như sau: Loại cây khai thác: Keo tai tượng và Thông, trồng từ năm 2002. Nơi có tài sản: Khoảnh 1, Khoảnh 265, xã Trung Sơn, và Khoảnh 8, Tiểu khu 270, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới

Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác 9,85 ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác 9,85 ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác 9,85 ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác 9,85 ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 20/9/2021, đấu giá khai thác 9,85 ha gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5