(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2020 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ngân hàng); địa chỉ: Số 345, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá:

Theo hồ sơ tài sản của Ngân hàng cung cấp cho Trung tâm, trong đó có: Hợp đồng thế chấp tài sản số 032/15/HĐTC.QNg ngày 16/3/2015 và 0114/15/HĐTC.QNg ngày 02/6/2015; Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm số 40/NHNH.QNg-KHDN ngày 22/4/2020; Thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức bán đấu giá ngày 22/6/2020 giữa Ngân hàng và Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi thì tài sản đưa ra đấu giá, cụ thể:

- Tài sản 1: Tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm (không bao gồm quyền sử dụng đất) là quyền sở hữu công trình xây dựng Nhà hàng quê hương; địa chỉ: Số 233-235, đường Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích xây dựng: 569,4 m2; diện tích sàn hoặc công suất: 892,8 m2; hình thức sở hữu: Riêng; cấp công trình: Cấp III; thời hạn sở hữu: 01/01/2045. Tài sản này nằm trên diện tích 569,4 m2 đất thuộc thửa đất số 68, tờ bản đồ số 10; địa chỉ thửa đất: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng: Đến ngày 01/01/2045; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Tài sản đã được Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có Số phát hành BR 047092, Số vào Sổ cấp Giấy Chứng nhận: CT05535 ngày 29/5/2015 cho Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi. Tình trạng tài sản hiện nay: tài sản xuống cấp, hiện đang cho thuê mặt bằng phía trước.

Giá khởi điểm: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Bước giá: 20.000.000 đồng.

- Tài sản 2: Tài sản trên đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm quyền sử dụng đất) là quyền sở hữu công trình xây dựng Khách sạn số 1; địa chỉ: Số 290, đường Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; kết cấu chủ yếu: Khung bê tông cốt thép, tường gạch, nền gạch hoa xi măng, mái tôn; cấp công trình: Cấp III, diện tích xây dựng: 230,7 m2; diện tích sàn hoặc công suất: 851,6 m2; số tầng: 04; thời hạn sở hữu: 07/11/2047. Tài sản này nằm trên diện tích 230,7 m2 đất thuộc thửa đất số 134, tờ bản đồ số 11; địa chỉ thửa đất: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; hình thức sử dụng: Riêng 230,7 m2, chung: Không; mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; thời hạn sử dụng: Đến ngày 07/11/2047; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Tài sản đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BR 089879, Số vào Sổ cấp Giấy Chứng nhận: CT04288 ngày 23/12/2013 cho Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi. Tình trạng tài sản hiện nay: tài sản xuống cấp, hiện đang cho thuê.

Giá khởi điểm: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng).

Tiền đặt trước: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

Bước giá: 10.000.000 đồng.

Trung tâm có trách nhiệm bán/tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá riêng cho từng tài sản và tổ chức đấu giá riêng từng tài sản.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế trước bạ, sang tên cho người trúng đấu giá tài sản và các chi phí khác phát sinh trong quá trình đấu giá.

Ghi chú: Toàn bộ công cụ, dụng cụ, thiết bị và các tài sản khác (tài sản không thế chấp cho Ngân hàng) không thuộc khối tài sản đưa ra đấu giá nêu trên.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 17/8/2020 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 68, tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 134, tờ bản đồ số 11, địa chỉ thửa đất: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/8/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/8/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

Công trình xây dựng Nhà hàng quê hương và Khách sạn số 1 là tài sản trên đất thuê, không bao gồm quyền sử dụng đất thuê. Vì vậy, trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản thì người tham gia đấu giá tài sản phải tự liên hệ đến các cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn trước các thông tin, nội dung, thủ tục về thuê đất, xây dựng, đầu tư, kinh doanh theo các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh. Trường hợp đấu giá thành, Ngân hàng và người mua được tài sản đấu giá giao, nhận tài sản theo đúng nguyên hiện trạng như trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ, tài liệu mà Ngân hàng đã cung cấp cho Trung tâm. Nếu có xảy ra trường hợp người mua được tài sản đấu giá không được cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng ý cho thuê quyền sử dụng đất hoặc không có ý định đầu tư, kinh doanh thì phải tự tháo, phá, dỡ, dọn, vận chuyển toàn bộ tài sản, dá hạ, xà bần, vôi vữa theo đúng các quy định của pháp luật về tháo dỡ công trình xây dựng và pháp luật khác có liên quan đối với tài sản trúng đấu giá để trả lại mặt bằng sạch cho Ngân hàng; thời hạn tháo, dỡ do Ngân hàng và người trúng đấu giá thỏa thuận; việc tháo, dỡ, vận chuyển toàn bộ tài sản từ tháo, dỡ có sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng; phải chịu toàn bộ các khoản chi phí, nghĩa vụ tài sản có liên quan đến tài sản trúng đấu giá tính từ ngày bàn giao trên thực địa; phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện công việc, nếu gây ra thiệt hại về tính mạng của người lao động, trật tự xã hội, vi phạm thời hạn tháo, dỡ;… thì người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường theo quy định.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá và các nội dung đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, cụ thể:

+ Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá và các văn bản có liên quan, trực tiếp xem tài sản và đồng ý đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo nguyên hiện trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá như hiện trạng và theo hồ sơ đã được xem trước đó.

+ Người trúng đấu giá cam kết đã tự tìm hiểu kỹ và nắm kỹ hiện trạng/thực trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (kể cả các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh trước khi trúng đấu giá tài sản, như: nợ tiền thuê đất, nợ tiền thuế đất, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, tiền phạt, tiền chậm trả, các nghĩa vụ còn nợ với Nhà nước khác,...) liên quan đến tài sản đấu giá từ trước đây cho đến thời điểm nhận tài sản trên thực tế, thực địa và các giấy tờ về tài sản của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

+ Người mua được tài sản đấu giá phải trực tiếp liên hệ đến cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành và phải chịu toàn bộ các khoản chi phí, nghĩa vụ tài chính khi đăng ký làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất theo quy định. Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất; không thực hiện việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thủ tục thuê đất mà vẫn sử dụng tài sản và hồ sơ của tài sản trúng đấu giá để lưu hành, tham gia vào các giao dịch trên thị trường thì người mua được tài sản đấu giá phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Ngân hàng và Trung tâm không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí, nghĩa vụ tài chính nào cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

+ Việc đơn phương chấm dứt việc thực hiện các Hợp đồng, hủy kết quả đấu giá tài sản do các bên thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Bộ Luật Dân sự năm 2015.

+ Tự chịu các khoản chi phí, nghĩa vụ có liên quan đến quyền sử dụng đất thuê, tài sản trúng đấu giá và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, tài sản trên đất phát sinh kể từ thời điểm hoàn thành việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài sản trên thực tế.

+ Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí công chứng, chứng thực, xác nhận Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Sau khi nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

+ Giấy Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

+ Quyết định thành lập tổ chức/Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/8/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 19/8/2020 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi số 0271000012468 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (VIETCOMBANK); địa chỉ: Số 345, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (hoặc nộp đúng vào số tài khoản nêu trên ở bất kỳ địa phương nào có Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương).

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi đến 11 giờ 00 phút ngày 19/8/2020. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

* Ghi chú: Sau khi nộp tiền đặt trước, chậm nhất đến 15 giờ 00 phút ngày 19/8/2020, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước (bản phô tô) cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm trong thời gian nêu trên thì Trung tâm không phát hành Giấy mời và mọi khiếu nại về sau Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/8/2020 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.